Tại sao bạn cần mở công ty khởi nghiệp riêng

Có nhiều lý do để bạn chọn con đường ổn định là làm trong một công ty, doanh nghiệp nào đó, hai là bạn tự mình phát triển một công ty riêng, vậy sau đây là những lý do để bạn chọn con đường số 2

Continue reading “Tại sao bạn cần mở công ty khởi nghiệp riêng”

Advertisements

Biết bản thân và định hướng đúng nghành nghề của mình!

18 tuối cũng là cái tuổi chuyển giao, là cái tuổi nhiều thành đổi và những quyết đinh quan trong đến tương lai, và tuổi đó chúng ta không cho phép mình còn ngây thơ Continue reading “Biết bản thân và định hướng đúng nghành nghề của mình!”

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑